หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำร้อน
“น้ำร้อนเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
เลิศล้ำกีฬาเด่น เน้นความพอเพียง”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถน สะพาน ทางระบายน้ำ

ด้านระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม

ด้านระบบจราจร

ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ด้านการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เงินทุน แก้ไขปัญหาความยากจน

ด้านการสวัสดิการสังคม

ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี

ด้านการสาธารณสุข
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
แนวทางการพัฒนา

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649