หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บุคลากร
 นายภควรรษ ธรรมพงศกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
กองช่าง
 


นางสาวนพรัตน์ ลีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางปาริชาติ กุลสุนันท์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายอลงกรณ์ เหล่าสา
จ้างเหมาบริการฯ


นางสาวอชิรญาณ์ โสมะพี
จ้างเหมาบริการฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 089-539-2240