หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บุคลากร
 นางสาวนพรัตน์ สีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
กองคลัง
 


นางสาวนพรัตน์ ลีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสมใจ หมื่นคำสี
นักวิชาการคลัง


นางสาวปัญจรัศม์ ปีกา
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางมณีวรรณ์ ชุมวะมล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวภาวิณี มีชัย
คนงานทั่วไป


นางสาวศศินันท์ โสพรรณา
จ้างเหมาบริการฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076