หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
บุคลากร
 นางสาวนพรัตน์ สีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
สำนักปลัด
 


นางสาวชาลี คงจำนงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายศราวุธ รอดขาว
นักพัฒนาชุมชน


นางจินดาภรณ์ ศรีบุญมี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวปริศนา ตะกรุดสงค์
นักทรัพยากรบุคคล


นายอาณัติ เสมาทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นายจรินทร์ นงภา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวรุจิตา ใจเที่ยง
ครู


นางจริยา สิทธิขุนทด
ครู


นางธันยาพร นิโรทัด
ครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076