หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 นางสาวนพรัตน์ ลีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคัลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076