หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
อบต.น้ำร้อน
 
ผลิตภัณฑ์
 
OTOP
 
 
สถานที่สำคัญ
 
TRAVEL
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(ฉบับที่13)พ.ศ.2552 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-9721649