หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)  27 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหกวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๕๖/๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)   27 มี.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2 ธ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนะนำแผ่นที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง  1 พ.ย. 2562 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  21 ต.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒  14 มิ.ย. 2562 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  14 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  14 มิ.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ๒๕๖๒  12 มิ.ย. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  12 มิ.ย. 2562 56
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076