หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  3 ก.ย. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 ก.ย. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4   9 ส.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  9 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  9 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ชำระภาษี ปี2563  3 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  8 ก.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ว๓๕๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ่อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8 ก.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคคลกรในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  17 มิ.ย. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชนทั้วไป  17 มิ.ย. 2563 54
  (1)     2      3