หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคคลกรในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  17 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชนทั้วไป  17 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)-19)  9 เม.ย. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 8)  1 เม.ย. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)  27 มี.ค. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง จังหกวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๕๖/๒๕๖๓ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)   27 มี.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2 ธ.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนะนำแผ่นที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง  1 พ.ย. 2562 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  21 ต.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒  14 มิ.ย. 2562 231
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076