หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒   14 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน   14 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   14 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ๒๕๖๒   12 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน   12 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ    6 พ.ค. 2562 252
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076