หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 

การประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เรื่องที่เสนอใหม่
๑.  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับทบทวน  ๕  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒.  เพื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน  จังหวัดเพชรบูรณ์
๓.  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย  หมู่ที่  ๔,๑๑  บ้านโคกสำราญ  และหมู่
     ที่  ๙  บ้านสันติสุข

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย รายละเอียดดังนี้

สรุปยอดผู้ประสบวาตภัย

หมู่ที่   ๔   บ้านโคกสำราญ
ผู้ประสบวาตภัย   จำนวน   ๑๘๓   ราย   ยอดเงิน   ๑,๒๒๕,๖๓๑.-  บาท
********************************************************
หมู่ที่   ๙   บ้านสันติสุข
ผู้ประสบวาตภัย   จำนวน   ๒   ราย   ยอดเงิน   ๕,๓๓๘.-  บาท
********************************************************
หมู่ที่   ๑๑   บ้านโคกสำราญ
ผู้ประสบวาตภัย   จำนวน   ๑๑๖   ราย   ยอดเงิน   ๖๗๘,๑๓๒.-  บาท
********************************************************
รวมทั้งสิ้น
ผู้ประสบวาตภัย   จำนวน   ๓๐๑   ราย   ยอดเงิน   ๑,๙๐๙,๑๐๑.-  บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 17.17 น. โดย คุณ ชณินทร์ธร ดาระ

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076