หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
พช 0023.5/ว 1745 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด 19  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 1748 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรคโควิด 19 [  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พช0023.4/ว 1752 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.2/ว1747 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.2/ว 228 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
พช0023.1/ว230 การดำเนินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่25มีนาคม63  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 969
     
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076