หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ติดต่อ อบต.
 
ถนนบวงสรวง
อบต.น้ำร้อน
 
ปั้มน้ำมัน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ : 056-020-104
Website : www.namron.go.th
Email : namron6670505@namron.go.th
Namron0025@gmail.com
 
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
สายตรงนายก
โทร 056-718-076
นางสาวนพรัตน์ สีสินลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
สายตรงปลัด
โทร 056-020-103
 
เบอร์โทรติดต่อภายใน
 

สำนักปลัด 056-020-104

กองคลัง 056-713-954

กองช่าง 056-020-120

กองป้องกันและกูชีพ 056-020-103
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-718-076